Koksne - Latvijas eksporta dzinējspēks!
Laipni lūdzam Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociācijas mājaslapā!

LKUEA darbības mērķi un uzdevums


  • apvienot uzņēmējus un personas, kas nodarbojas ar koksnes apstrādi, koka izstrādājumu un konstrukciju izgatavošanu un koksnes produkcijas realizāciju, kopīgas rīcības programmas īstenošanai;
  • pārstāvēt kokapstrādes uzņēmēju un produkcijas realizētāju likumīgās intereses valsts varas un pārvaldes institūcijās, sadarbojoties ar radniecīgām organizācijām Latvijā un ārzemēs;
  • veikt tirgus pētījumus un sniegt atbalstu asociācijas biedriem mārketingā;
  • veikt izglītojošo darbu savu biedru vidū tehnoloģiskās, ekonomiskās un citās jomās, organizējot izstādes, konkursus, pieredzes apmaiņas braucienus, seminārus, konferences un citus izglītojošos pasākumus;
  • veicināt koleģialitāti un sadarbību biedru vidū;
  • iesaistīties profesionālās izglītības attīstības veicināšanā.

LKUEA ir Latvijas Kokrūpniecības federācijas biedrs

LKF pamatuzdevums ir nodrošināt Latvijas kokrūpniecības interešu starptautisku pārstāvniecību, kā arī asociāciju darbības attīstīšanu un koordinēšanu. Latvijas Kokrūpniecības federācija iestājas par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu un tādas koksnes pārstrādi, kas izaudzēta un iegūta ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus un labo praksi. 

Organizācijas mērķi ir veicināt Latvijas meža nozares attīstību sadarbībā ar ieinteresētajām institūcijām, veidot ilgtspējīgu, stabilu ekonomisko vidi meža nozares uzņēmumu attīstībai un konkurētspējas paaugstināšanai.

LKUEA ir dibināta 1993. gada 7. maijā

Asociācija apvieno uzņēmumus, kas darbojas koksnes apstrādes jomā, sākot no kokmateriālu sagatavošanas un zāģmateriālu ražošanas, beidzot ar kokmateriālu pārstrādi mēbeļu detaļās, mēbelēs, būvdetaļās un gatavās mājās, kā arī koksnes produkcijas realizāciju.