Iestāšanās LKUEA 

LKUEA laipni aicina biedrībā iestāties tos uzņēmumus, kuriem ir nopietna interese dot savu ieguldījumu nozares aktuālo jautājumu risināšanā un uzņēmējdarbības vides sakārtošanā.

Par asociācijas biedru var būt atbilstoši Latvijas Republikas likumiem reģistrēta juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, kura asociācijā iestājusies individuāli, kas atbalsta asociācijas mērķus un apņemas pildīt tās statūtus, atzīst un ievēro organizācijas darbības metodes, kā arī regulāri maksā organizācijas biedru naudu.

Juridiskām personām, kļūstot par asociācijas biedru, jāpilnvaro pārstāvji – fiziskas personas, kuras būs tiesīgas piedalīties asociācijas kopsapulcēs un – ievēlēšanas gadījumos – vadības un finansiālās darbības revīzijas institūcijās.

     Lai iestātos LKUEA jāaizpilda iesnieguma forma (lejupielādēt), tai jāpievieno uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija, kā arī izziņa par pārstāvniecības tiesībām. Iestāšanās dokumentus var iesniegt personīgi LKUEA birojā vai, kā pasta sūtījumu. Jautājumu gadījumā varat zvanīt +371 22015715 vai rakstīt [email protected]